Kontaktujte nás

Kontaktuje nás telefonicky: 0915 733 279

Napište nám e-mail: info@ozonovace.sk

Facebook: facebook.com/ozonovace.sk

 

Základné informácie o spoločnosti:

Obchodné meno: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava
IČO: 31341357
DIČ: 2020336054

 

 

 


Bankovní spojení: Tatra banka a.s.

IBAN: SK45 1100 0000 0026 2602 0651
Právná forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4260/B
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia(SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, e-mail: ba@soi.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov:

  • Adresa pre poštový styk: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko
  • Telefonický kontakt: +421915733279
  • E-mail: info@ozonovace.sk

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: