Ozónovačom proti šíreniu COVID-19

V ovzduší sa tvoria častice zvané bioaerosol, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy ako baktérie, plesne či vírusy. Okrem mikroorganizmov sa v ovzduší nachádzajú aj častice zo živých organizmov (semená rastlín,  peľové zrnká, srsť, hmyz atď.)  Všetky častice sa v ovzduší nachádzajú buď samostatne alebo sú prenášané na vhodnom nosičovi (napríklad kvapky- kvapôčková infekcia). Kvapôčková infekcia je šírenie vírusov, baktérií v ovzduší a môže spôsobiť tak zdravotné komplikácie.

Ideálnym spôsobom ako predísť šíreniu vírusov a baktérií je dezinfekcia ozónom. Malá koncentrácia ozónu ničí až 99,99% baktérií, vírusov a plesní. Účinnosť ozónu spočíva v jeho extrémnej reaktívnosti a ľahko sa viaže s inými molekulami – oxidácia. Chemická štruktúra vírusov, baktérií a plesní sa pri kontakte s ozónom vďaka oxidácii rýchlo mení. Pri dostatočnej koncentrácii ozónu sú mikroorganizmy zničené do niekoľkých minút.

Baktérie sú jednobunkové organizmy. Ich telo je uzavreté v pevnej bunkovej membráne, ktorá pri kontakte s ozónom je zničená. Baktérie bez bunkovej membrány nie sú schopné prežiť.

Vírusy majú odlišnú stavbu tela. Telo je tvorené vírovou časticou, ktorá obsahuje predovšetkým nukleové kyseliny a bielkoviny. Ozón oxidáciou narúša proteínový obal a preniká do jadra nukleovej kyseliny a následne je vírus zničený.

Ozón ničí patogénne mikroorganizmy účinnejšie. Plyn preniká do celého priestoru a všetkých pórov (steny, koberce, nábytok a pod.) čím dosahuje najvyšší stupeň dezinfekcie. Na rozdiel od chlóru, voči ktorému môžu byť niektoré patogény odolné. 

Komplexná a účinná likvidácia:

  • vírusy, baktérie,plesne a huby
  • roztoče
  • alergény

Neviete ako si vybrať vhodný generátor ozónu?  Prečítajte si viac v článku Ako si vybrať generátor ozónu.