Čo potrebujete vedieť o ozóne

Ozón je bezfarebný plyn, ktorý  je jedným z najsilnejších prirodzene sa vyskytujúcich dezinfikátorov v zemskej atmosfére. Má charakteristickú vôňu, ktorú môžeme cítiť vo vzduchu po letnej búrke.

Samotná molekula kyslíka sa skladá z dvoch atómov. Pôsobením elektrického výboja z blesku pri búrke alebo pôsobením UV žiarenia sa molekula kyslíka rozštiepi. Keďže atóm kyslíka nemôže existovať sám, zoskupuje sa do dvojatómovej molekuly O2 alebo trojatómovej molekuly O3- ozón.

UV žiarenie z kyslíka tvorí ozónovú vrstvu, ktorá  funguje ako filter a chráni život na Zemi pred škodlivými účinkami ultrafialového žiarenia. Ozónová vrstva úplne absorbuje UV- C žiarenie, ktoré má smrtiace účinky na živé organizmy a čiastočne absorbuje UV- B žiarenie, ktorý vo vyššej koncentrácií zvyšuje riziko výskytu rakoviny kože, očných zákalov, narušuje potravinový reťazec v oceánoch a podobne.  

Ďalším prínosom ozónu sú jeho silné oxidačné a dezinfekčné vlastnosti, ktoré ho predurčujú na úpravu vody a vzduchu. Je účinný pri ničení baktérií, vírusov, plesní a iných mikroorganizmov.  

Pôsobí ako dezodoračný prostriedok, ktorý redukuje zápach (cigaretový dym, pachy zvierat, zápachy v kuchyni a podobne). Bežné chemické dezodoranty zápach iba prekrývajú, na rozdiel od ozónu, ktorý zápachy rozkladá.

Rýchlo sa rozkladá na kyslík, pričom nezanecháva ďalšie nežiaduce látky. Je vysoko účinný a ekologicky prijateľný. 

Ozón je teda:

 • Najúčinnejší dezinfekčný prostriedok
 • Najsilnejšie oxidačné činidlo
 • Najúčinnejší dezodoračný efekt
 • Ekologicky šetrný
 • Ideálny pre alergikov
 • Dostane sa všade
 • Zlepšuje filtráciu
 • Neovplyvňuje pH prostredia

 

Výroba ozónu

Technológia generátorov dokáže simulovať elektrický výboj, na základe ktorého sa kyslík štiepi a následne spája do trojatómovej molekuly a vzniká ozón. 

Kedy je ozón škodlivý

Pri vysokých koncentráciách je toxický a pri nedodržiavaní potrebných opatrení je nebezpečný pre zdravie. Avšak pri dodržiavaní opatrení je ozón bezpečný a po ukončení procesu dezinfekcie sa mení späť na neškodný kyslík.

Účinky ozónu na ľudský organizmus

Keďže ozón ničí mikroorganizmy vo vzduchu je pre ľudský organizmus nežiaduci a toxický pre naše pľúca a priedušky. Pri vyšších koncentráciách spôsobuje:

 • nevoľnosť
 • bolesť hlavy
 • pálenie očí
 • únava
 • kašeľ
 • astmatický záchvat

 

Symptómy nás nútia opustiť priestor, kde pôsobí ozón a príznaky ustúpia.

Pri dlhodobom a opakovanom vystavovaní organizmu ozónu je možné očakávať chronické účinky ako zápalové ochorenia dýchacích ciest a pľúc, zmeny v zložení krvi, poruchy odolnosti organizmu a pod. Dlhodobé vystavenie môže spôsobiť pľúcny edém, krvácanie a dokonca aj smrť.

K najcitlivejším skupinám na ozón patria malé deti, tehotné ženy, starí ľudia, alergici, astmatici a osoby s ochoreniami srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy.

Pri manipulácii s generátorom ozónu je potrebné dodržiavať všetky pokyny výrobcu.

Čo je ozónoterapia a aké sú liečivé účinky ozónu si prečítajte na Ozónoterapia.