Čo je generátor ozónu

Chcete spraviť niečo pre svoje zdravie? Generátor ozónu vám môže poskytnúť viac, ako si myslíte. Jednoducho povedané, ozónový generátor je čistič vzduchu, ktorý zabíja 99,9% baktérií,  vírusov a plesní, taktiež pôsobí proti zápachu. Ak trpíte astmou alebo alergiou, ozón môže byť jedným z riešení ako vám pomôcť.

Jeho využitie je však oveľa širšie, najčastejšie sa používa na dezinfekciu priestorov. Len pre porovnanie, ozón je asi 50-krát silnejší ako chlór. Čína využívala ozón pri epidémii SARS a štúdie ukázali až 99% úspešnosť zabitia vírusu práve ozónom. Navyše ide o ekologické riešenie, keďže ozón nezanecháva po sebe žiadne zvyškové častice. 

 

Prečo je ozón dôležitý?

Ozón sa skladá z troch molekúl kyslíka a nachádza sa  25-35 km nad zemským povrchom. Zohráva dôležitú úlohu pre prežitie na planéte. Ak by UV lúče prenikli na zemský povrch bez straty energie v ozónovej vrstve, boli by pre život na zemi extrémne nebezpečné  - spôsobovali by najmä rakovinu kože.

Ako funguje ozónový generátor?

Kvôli spomínanej výške sa zdá byť ozón pre človeka nedostupný, riešenie však ponúkajú práve ozónové generátory. Princíp ich fungovania je jednoduchý: prechádzaním vzduchu cez generátor sa kyslík pomocou  vysokonapäťových výbojov v elektrickom poli premieňa na nestabilný ozón O3, ktorý sa rozptýli do priestoru sa začne sám meniť späť na kyslík.

Reakcia prebieha v dvoch stupňoch.

1.O2+hν→2O
2. O2 + O O3

Ozón je nestabilný a reakciou 2O3 3O2 sa rozkladá na obyčajný kyslík. Priebeh reakcie sa zrýchľuje so stúpajúcou teplotou a tlakom.

 

Je používanie ozónu bezpečné?

Pri používaní generátora je nutné dbať na bezpečnostné pokyny, pretože zvýšená koncentrácia ozónu môže byť nebezpečná pre osoby, zvieratá a rastliny. Dezinfekcia sa vykonáva v uzavretých miestnostiach a po jej ukončení je nutné priestor dôkladne vyvetrať (30 min). Nikdy nevdychujte ozón priamo zo zariadenia. Je potrebné dodržiavať čas ozonizácie podľa veľkosti priestorov, ktoré chceme dezinfikovať.

 

Ako sa vyrába ozón?

Technológia generátorov dokáže simulovať elektrický výboj, na základe ktorého sa kyslík štiepi a následne spája do trojatómovej molekuly a vzniká ozón. 

 

Chcete sa dozvedieť o možnostiach využitia generátorov ozónu, prečítajte si viac na Využitie ozónu.